Tip 2: Verzorging

De ene bloem heeft meer aandacht nodig dan de andere.

Met de juiste verzorging vergroot je de kans dat jouw zaden uitgroeien tot bloeiende bloemen. Elk zaadje ontkiemt door een combinatie van zuurstof, vocht en warmte. Sommige zaadjes hebben weinig verzorging nodig, anderen moet je wat meer aandacht geven.

  • Geef de geplante zaadjes elke dag wat water. Regent het een tijd niet en wordt de grond erg droog, zorg dan elke dag voor wat extra (regen)water. Zaai je de zaadjes in bloembakken, let dan ook op dat ze voldoende water krijgen.
  • Zorg voor genoeg warmte en licht, zodat ze op de juiste snelheid groeien. Het neerzetten op een plek in de tuin waar ze daar elke dag aan bloot worden gesteld, is voldoende.
  • Controleer de groeiende bloemen regelmatig op bladluis en andere schadelijke insecten. Heb je het gevoel dat het er teveel zijn, bestrijd ze met biologische middelen of verwijder het beschadigde deel, zodat de infectie niet overslaat op de andere bloemen.

Zoals het Liliane Fonds kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden helpt groeien en bloeien, helpen we jou met het groeien en bloeien van je prachtige bloemen.

Groeien met de juiste aandacht en zorg

Aisha is geboren met een hersenbeschadiging. Ze kwam de eerste jaren van haar leven amper buiten. Ook voor haar ouders was het zwaar, omdat ze haar niet de zorg konden geven die ze nodig had.

Toen ze vier jaar werd, veranderde haar leven volledig. Met hulp van het Liliane Fonds kreeg Aisha fysiotherapie en logopedie. Ze leerde zelfstandig zitten, lopen en praten. Doordat ze naar school kan, leert ze elke dag weer nieuwe dingen, groeit haar zelfvertrouwen en gaat ze met sprongen vooruit. Want alle kinderen willen leren, ook kinderen met een handicap!

Een eerlijke kans op een beter leven

Acht van de tien kinderen met een beperking wonen in de armste delen van de wereld. Ze worden vaak niet als volwaardig gezien en hebben te maken met vooroordelen en uitsluiting. Hierdoor is het voor hen moeilijk om zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Hun grootste beperking is het gebrek aan een eerlijke kans.

Het Liliane Fonds zet in op een juiste zorg voor deze kinderen, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Op hun eigen tempo. Samen met lokale partnerorganisaties maken we hun leef-, speel- en leerwereld toegankelijker en dragen we bij aan een inclusieve samenleving. Meedoen is immers geen gunst, het is een recht!

Ontdek hoe jij kinderen zoals Aisha kunt helpen.